jarní fotky z pevnosti Josefov - místo konání Brutal Assaultu jak ho asi neznáte

Poznáváte? ;)Proč není umožněn přístup na hradby během konání festivalu a pravděpodobně ani během roku? Kromě klasických opilců, jsou po hradbách stovky malých pařezů po náletových dřevinách - nejlepší příležitost k zakopnutí. Navíc během roku spadne z hradeb v průměru 5 koz a že ty jsou uzpůsobeny na lezení po strmých stráních. V areál pevnosti po většinu roku slouží spíše jeho hospodářství.